Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem > Přijetí žádosti

 Jak podat  žádost o přijetí do Domova se zvláštním režimem ?

 Dokumenty si může zájemce vyzvednout:

 osobně u sociálních pracovnic (v době jejich nepřítomnosti na recepci),

  • na recepci v Domově pro seniory pod Skalkou

  • žádost může být zájemci na jeho požádání zaslána e-mailem

  • žádost je možné stáhnout z naší webový stránky Dokumenty

 Žádost spolu s Vyjádřením lékaře je možné zaslat buď poštou, nebo doručit osobně. Vaše žádost o umístění bude převzata pouze tehdy, pokud budou odevzdány tyto předepsané a řádně vyplněné dokumenty. Návštěvu je též možné spojit s prohlídkou zařízení, nutné je se předem telefonicky domluvit se sociální pracovnicí na přesném termínu schůzky.

 Sociální pracovnice Lucie Trachtová, DiS. na tel. 604 188 513, 318 591 381, 

e-mail: lucie.trachtova@mnisek.czvolejte prosím v pracovních dnech  od 08:00 do 15:00 hod.

 

Vnitřní pravidla pro přijetí žádosti

 Vaše žádost o umístění bude převzata pouze tehdy, pokud budou odevzdány tyto předepsané a řádně vyplněné dokumenty:

 1. Žádost o poskytnutí odlehčovací služby

(eviduje Domov)

 2. Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu

(eviduje Domov)

(pokud žádost není plně a řádně vyplněna bude vrácena )

Vyjádření lékaře vyplňuje ošetřující lékař, doplněné o případné propouštěcí zprávy z hospitalizace v nemocnici

 3. Sociálního šetření - kdy, kde proběhne:

(vyplňuje Domov po dohodě s žadateli)

 4. Závěr PŘIJETÍ nebo ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI (Přijetí žádosti bude vyřízeno na základě poskytnutí těchto dokumentů 1. Žádost o poskytnutí soc. služby, 2. Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu a 3. Sociálního šetření do 30 dnů.

 

Nedodání požadovaných dokumentů, nebo jejich neúplné vyplnění může být důvodem k nepřijetí žádosti.

 

a) pokud není nástup realizován do 6 měsíců, je potřeba dodat aktuální vyjádření ošetřujícího lékaře

b) dojde znovu k přehodnocení žádosti

 

Jak se postupuje po doručení žádosti ?

 Po doručení všech požadovaných dokumentů 1. Žádost o poskytnutí odlehčovací služby, 2. Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu pracovníci pověření vyřizováním žádostí posoudí na základě poskytnutých podkladů, zda patříte do cílové skupiny uživatelů a zda je Vaše přijetí do zařízení možné, poté se provádí 3. Sociální šetření v Domově pro seniory nebo v místě pobytu klienta (zdravotnické zařízení, max. do 30 km nad 30 km dojezd do Domova) zpravidla do 2 měsíců od podání žádosti s přihlédnutím na aktuální zdravotní a sociální situaci zájemce.

 V případě, že bude Vaše žádost zamítnuta, budete o této skutečnosti včetně zdůvodnění písemně vyrozuměn/a do 30 dnů. Domov Vám v tomto případě může poskytnout informace o dalších možnostech řešení Vaší situace.

 a) pokud není nástup realizován do 6 měsíců, je potřeba dodat aktuální vyjádření ošetřujícího lékaře

b) dojde znovu k přehodnocení žádosti

 

Vzhledem ke kapacitě našeho Domova a počtu evidovaných žádostí nelze spoléhat na to, že žadatel bude přijat neprodleně po zařazení do pořadníku čekatelů, proto doporučujeme podat si současně žádost i do jiného domova pro seniory. Poskytovatel má právo v případě nouze pořadník zájemců měnit.