Rozpočet na rok 2017

 

V odkaze naleznete rozpočet na rok 2017 pro Domeček za všechny 3 služby dle skutečně přiznaných dotací.

 

Rozpočet na rok 2017 .pdf

 

 

 

 

Mnohokrát děkujeme všem našim sponzorům, dárcům a lidem, kteří přispěli do naší sbírky na nákup bezbariérového vozidla a zúčastnili se našeho 2. vánočního benefičního koncertu a tím nás podpořili. Rovněž děkujeme všem dobrovolníkům     a zaměstnancům, kteří se této akce zúčastnili.

Díky této akci jsme obdrželi 41.000,- Kč.

Děkujeme jménem všech našich     obyvatel a pracovníků.