Domov pro seniory Pod Skalkou

Kapacita

  • Domova pro seniory je 57 uživatelů
  • Domova se zvláštním režimem je 20 uživatelů
  • Odlehčovací služby je 10 uživatelů

Nabídka služeb

  • Domov pro seniory
  • Domov se zvláštním režimem
  • Odlehčovací služba

Více informací

Aktuálně z Domova

13. 1. 2020 TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ Vánoce jsme zakončili 5. prosince, kdy k nám opět po roce zavítala OÁZA s Tříkrálovým koledováním. Moc jim děkujeme. Někteří uživatelé také přispěli do Tříkrálové sbírky.
13. 1. 2020 PŘEDČASNÝ SILVESTR 30. prosince jsme oslavili odpoledne Předčasný Silvestr. Hrála nám živá hudba - skupina Bartet, měli jsme chlebíčky, křupky a na závěr jsme si sektem připili na rok 2020.
13. 1. 2020 6. BENEFIČNÍ KONCERT PRO DOMEČEK Ve čtvrtek 19. prosince proběhl další ročník - již 6. Benefiční koncert pro Domeček. Vystoupily děti ze ZŠ Líšnice pod vedením Veroniky Kopecké a za doprovodu Václava Maška, dále Mníšecký chrámový sbor a "dvě" Elišky, z nichž Elišku Rezkovou si můžete pamatovat ze soutěže Brdský kos.
13. 1. 2020 VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ 9. KVĚTNA A SETKÁNÍ S PANÍ STAROSTKOU 18. prosince nás navštívily děti i paní učitelky z MŠ 9. května a také paní starostka Magdalena Davis a paní místostarostka Dana Dalešická. Než děti vystoupily, tak promluvil pan ředitel Domova Jan Daniel a paní ředitelka MŠ 9. května Marie Šretrová a také paní starostka a paní místostarostka.

Zobrazit další akutality