Domov pro seniory Pod Skalkou

je příspěvkovou organizací zřízenou městem Mníšek pod Brdy.

Provoz v našem Domově byl zahájen 1.11.1993.

IČ: 47002654

Kapacita

  • Domova pro seniory je 57 uživatelů
  • Domova se zvláštním režimem je 20 uživatelů
  • Odlehčovací služby je 10 uživatelů

Nabídka služeb

  • Domov pro seniory
  • Domov se zvláštním režimem
  • Odlehčovací služba

Více informací

Aktuálně z Domova

 
Vážení příznivci našeho Domova pro seniory Pod Skalkou,
 
předem se omlouvám, za trochu delší příspěvek.
 
Dnes jsem poprvé vcházela do našeho Domova na Štědrý den jako ředitelka. Strávila jsem tak alespoň část Štědrého dne s našimi uživateli a zaměstnanci. Věřte mi, že ke své pozici přistupuji velmi zodpovědně a snažím se čelit všem nástrahám s klidnou hlavou, ale hlavně používám srdce. Uvědomuji si, že tento rok byl pro nás všechny náročný a troufám si říct, že ještě nějakou dobu bude, protože pandemie COVIDu-19 se nás nechce pustit.
 
Jsem moc ráda, že se nám zatím podařilo náš Domov před touto nákazou uchránit (klepu na vše nehořlavé). To by se nám nepodařilo hlavně bez zodpovědnosti našich zaměstnanců, ale i našich uživatel.
 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem našim zaměstnancům za skvělou práci a za dodržování pravidel, abychom náš Domov ochránili. Práce všech je nyní náročná, protože již od března nosíme roušky a poslední měsíce respirátory a věřte mi trávit v nich 12 hodin denně není nic příjemného. Děkuji proto ještě jednou úplně všem. Protože všichni naši zaměstnanci jsou pro Domeček moc důležití.
 
Dále děkuji obyvatelům našeho Domečku. Děkuji jim za jejich trpělivost a také za dodržování všech pravidel. Je to pro ně moc těžké období, protože jsou již dlouho odděleni od svých blízkých. Děkuji jim, že podzimní vlnu zvládli takto hezky s přehledem a troufám si říct, že v mnoha případech i s úsměvem.
 
Děkujeme také Vám rodinným příslušníkům za spolupráci a že tuto situaci a stanovená pravidla chápete. Občas se setkáme s nesouhlasem a zvýšeným hlasem, ale věřím, že s odstupem času si uvědomíte, že děláme vše proto, abychom ochránili Vaše blízké, ale i naše zaměstnance, kteří o ně pečují a bez kterých bychom péči poskytnout nemohli.
 
Pravidla si sami nevymýšlíme. Dostáváme nařízení nejen od Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, ale i od Ministerstva práce a sociálních věcí. Mnohdy se pravidla mění ze dne na den. Pravidla někdy nevydrží v platnosti ani dva dny a je třeba je na základě nařízení ihned změnit.
 
V neposlední řadě chci poděkovat nejen jednotlivcům, ale i organizacím. Omlouvám se, pokud na někoho zapomenu, ale je Vás opravdu mnoho. Děkuji všem, kteří nás podporovali během podzimní vlny, ale i nyní v období Vánoc. Děkuji především všem Ježíškovým vnoučatům (později Vám je představíme), Jiřímu Eichlerovi, spolku Brdský šikula, Světluškám z mníšeckého skautu, MŠ 9. května, ZŠ Davle, školičce Hračičkové, lékárně Bellis, SDH Mníšek pod Brdy a Stříbrná Lhota a řadě dalších. Také děkuji našemu zřizovateli Městu Mníšek pod Brdy za dárky, pro naše uživatele.
 
Děkuji Vám všem za přízeň a přeji Vám krásné Vánoce, plné pohody a bez COVIDu. Nám všem přeji v roce 2021 hlavně pevné zdraví a samé dobré lidi kolem nás. My jich kolem máme hodně, ale nikdy jich není dost.
 
 
Tereza Středová
 
 
 
 
 
DESATERO PRO NÁVŠTĚVY
 
Materiál zpracovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
 
DESATERO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHCETE PŘIJÍT NA NÁVŠTĚVU DO DOMEČKU?
 
Bez testu to teď bohužel není možné, na odkaze níže naleznete odběrová místa. Nám nejblíže je Praha Zbraslav.
Nezapomeňte, že nám stačí výsledek antigenní testu.
 
 
 
INFORMACE K MOŽNOSTI NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY POD SKALKOU OD 5. 12. 2020
 
Milí rodinní příslušníci,
 
i nadále platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a všech odlehčovacích službách v pobytových formách. Jsou ovšem výjimky, za kterých je návštěva možná. 
 
Moc prosíme o dodržování pravidel, která jsou přiložená v dokumentu níže.
 
Děkujeme za spolupráci.
 
str. 1
 
 
str. 2
 
 
 
 
Vážení rodinní příslušníci,
 
včera pan ministr Blatný vyhlásil, že od budou možné od 5. 12. 2020 návštěvy v domovech pro seniory. 
 
Během zítřejšího dne (2. 12. 2020) bychom dle paní ministryně Maláčové měli obdržet metodické pokyny k návštěvám. My je poté zpracujeme a zveřejníme pravidla návštěv na webových stránkách, na facebookovém profilu a také Vás budou kontaktovat sociální pracovnice.
 
Již nyní máme jasný pokyn, že návštěva bude muset mít po celou dobu návštěvy respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Další podmínkou bude prokázání se negativním výsledkem vyšetření RT-PCR nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Test nesmí být starší 48 hodin. Návštěva o tomto doloží doklad. Návštěvu může absolvovat také osoba, která v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 
Informace, že budeme moci POC testy dělat návštěvám my, nám nebylo Asociací poskytovatelů sociálních služeb a MPSV prozatím doporučeno.
 
Děkujeme za spolupráci
 
Tereza Středová
 
 
 
 
DALŠÍ TESTOVÁNÍ ZA NÁMI
 
Opět se hlásíme z Domečku se zprávami. O víkendu proběhlo již třetí testování našich uživatel s výsledkem NEGATIVNÍ a to samé i zaměstnanci.
Dnes jsme obdrželi informaci od Ministrerstva zdravotnictví ČR, že uživatelé budou testováni pravidelně do 3. 12. 2020 a zaměstnanci do 12. 12. 2020.
Děkujeme všem za podporu, za krásná slova a za krásné telefonáty. Velmi si toho vážíme.❤️
A samozřejmě patří i velký dík zaměstnancům a také děkujeme i uživatelům za trpělivost.

 

 HLÁSÍME SE Z DOMEČKU

Po delší době se Vám hlásíme z Domečku. Všichni jsme v pořádku, jak uživatelé, tak zaměstnanci (musíme to zaklepat).

Snažíme se zachovat běžný režim, ale bez jistých opatření se to neobešlo. Tzn. rozdělili jsme uživatele v jídelně na dvě skupiny a to samé i na ergoterapii. 

V říjnu jsme oslavili v rámci možností krásné 100. a 101. narozeniny, ale i řadu dalších.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům, kteří jsou zodpovědní a při jakémkoliv podezření na nemoc zůstávají doma.

A v neposlední řadě patří velké poděkování i uživatelům, kteří jsou trpěliví a současnou izolaci zvládají skvěle.

Přeji nám všem pevné zdraví.

 

Tereza Středová

 

 

OD PÁTKU 11. 9. 2020 PLATÍ ZÁKAZ NÁVŠTĚV 

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a také jisté neukázněnosti návštěvníků Domova pro seniory Pod Skalkou jsme nuceni vyhlásit zákaz návštěv. Tento zákaz potrvá předběžně do konce září. Termín zákazu budeme aktualizovat dle aktuální epidemiologické situace.

Rodiny mohou svým rodinným příslušníkům nosit balíčky, které recepční uživatelům předají.

Také máte možnost tzv. videohovoru se svými blízkými pomocí aplikace WhatsApp. Zájemci o videohovor mohou kontaktovat sociální pracovnice a ty videohovor zprostředkují.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte sociální pracovnice nebo ředitelku Domova.

Pravidelně Vás budeme informovat o dění v Domečku.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Tereza Středová

 

 

4. 9. 2020

PRAVIDLA NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY POD SKALKOU PLATNÉ OD 5. 9. 2020

Vzhledem k právě aktualizovanému covidovému semaforu jsme nuceni přistoupit opět k další úpravě pravidel návštěv, které začnou platit od soboty 5. 9. 2020.

Před návštěvou si prosím přečtěte pozorně pravidla návštěv.

Opravdu, moc prosíme, dodržujte tato pravidla, nejde jen o zdraví našich uživatel - Vašich rodinných příslušníků, ale také o ochranu našich zaměstnanců, kteří o Vaše rodinné příslušníky pečují.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

 

 

4. 9. 2020

PRAVIDLA NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY POD SKALKOU PLATNÉ OD 4. 9. 2020

Vzhledem k epidemiologickému vývoji v ČR a hlavně v Praze jsme nuceni mírně upravit pravidla návštěv. Jedná se o délku trvání návštěvy a o pohybu v Domově pro seniory Pod Skalkou.

Před návštěvou si prosím přečtěte pozorně pravidla návštěv.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

 

11. 8. 2020

PRAVIDLA NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY POD SKALKOU OD 11. 8. 2020

Vzhledem k vyhlášení 0. stupně pohotovosti Ministerstvem zdravotnictví ČR se mění pravidla návštěv v Domově pro seniory Pod Skalkou. Tyto návštěvy musí proběhnout za dodržení bezpečnostních opatření, abychom zabránili případnému nakažení koronavirem COVID-19. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

  

 Domov
pro seniory
Domov se
zvláštním režimem
Odlehčovací
služba