Drobečková navigace

Úvod > Domov pro seniory > Ceník

Ceník ubytování a stravování 

Ceník 2022.png

V případě, že uživatel je příjemcem příspěvku na péči dle § 7 a násl., je povinen uhradit úhradu za péči za každý kalendářní měsíc ve výši přiznaného příspěvku (§73, odst. 4a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

Vratky 2022

Vratka za stravu a za ubytování se nevrací. Pouze v případě hospitalizace se vrací 100% částka za stravu.

Příspěvek na péči se vrací za každý celý den nepřítomnosti v Domově.