Drobečková navigace

Úvod > Domov pro seniory > Ceník

Ceník ubytování a stravování 

Ceník


V případě, že uživatel je příjemcem příspěvku na péči dle § 7 a násl., je povinen uhradit 
úhradu za péči za každý kalendářní měsíc ve výši přiznaného příspěvku (§73, odst. 4a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

Ceník stravování 

Celodenní strava - 235 Kč:

Snídaně:   60 Kč

Oběd:       105 Kč

Večeře:     70 Kč 

 

Vratky 

Vratka za stravu: 

  • v případě, že uživatel odchází prokazatelně na dovolenou mimo Domov, tak vrácená částka bude ve výši 40 % z celkové částky za stravování. Strava na dovolenou musí být řádně odhlášena 2 dny předem.
  • v případě hospitalizace se vrací 100% částka za neodebranou stravu. 

 

Vratka za ubytování se nevrací.

Vratka za příspěvek na péči se vrací (z důvodu hospitalizace, dovolené delší než 5 dnů - vše se musí hlásit na úřad práce).

 

Nárok na vratku vzniká pouze tehdy, pokud je zaplacena celá úhrada (strava a příspěvek na péči).