Drobečková navigace

Úvod > Denní stacionář > Ceník

Ceník

CENÍK ÚHRAD DENNÍHO STACIONÁŘE

Ceník je dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Cena za den poskytované služby s ohledem na závislost uživatele na péči jiné fyzické osoby.

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1.       Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

2.       Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

3.       Pomoc při prostorové orientaci, samostatnému pohybu ve vnitřním prostoru

4.       Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

135,- Kč/1 hodina nebo 155 Kč/1 hodina

Poskytnutí stravy

-          Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídajícímu věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

viz ceník stravování

Pomoc při osobní hygieně

1.       Pomoc při úkonech o vlastní hygienu (sprcha, koupel)

2.       Pomoc při používání WC

135,- Kč/1 hodina nebo 155 Kč/1 hodina

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-          Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

135,- Kč/1 hodina nebo 155 Kč/1 hodina

Sociálně terapeutické činnosti

-          Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

135,- Kč/1 hodina nebo 155 Kč/1 hodina

Aktivizační činnosti

1.       Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

2.       Pracovně výchovná činnost

3.       Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

135,- Kč/1 hodina nebo 155 Kč/1 hodina

 

Výše úhrady u činností/úkonu, která je stanovena v hodinové sazbě, se stanovuje na základě skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto činností/úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Minutová sazba je 2,25 Kč.

Nejsme schopni předem určit kolik Kč bude uživatel denního stacionáře hradit, protože nevíme, jaké bude mít potřeby na péči.

 

 

CENÍK STRAVOVÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY POD SKALKOU

DENNÍ STACIONÁŘ

Strava

Osoba/den

Snídaně

65,-- Kč

Oběd

115,-- Kč

Večeře 

75,-- Kč

Celodenní

255,-- Kč