Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem > Ceník

Ceník ubytování a stravování platný od 1. 3. 2022

Ceník2022_1.3..png

 

V případě, že uživatel je příjemcem příspěvku na péči dle § 7 a násl., je povinen uhradit úhradu za péči za každý kalendářní měsíc ve výši přiznaného příspěvku (§73, odst. 4a zákonač. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

Vratky 2022 

Vratka za stravu: 

  • v případě, že uživatel odchází prokazatelně na dovolenou mimo Domov, tak vrácená částka bude ve výši 40 % z celkové částky za stravování. Strava na dovolenou musí být řádně odhlášena 2 dny předem.
  • v případě hospitalizace se vrací 100% částka za neodebranou stravu. 

Druh jídla

Celková částka

Vrácená část (40 %)

Snídaně

50,-Kč

20,-Kč

Oběd

95,-Kč

38,-Kč

Večeře

60,-Kč

24,-Kč

Celodenní

205,-Kč

82,-Kč

 Platnost od 1. 4. 2022

 

Vratka za ubytování se nevrací.

Vratka za příspěvek na péči se vrací (z důvodu hospitalizace, dovolené delší než 5 dnů - vše se musí hlásit na úřad práce).

 

Nárok na vratku vzniká pouze tehdy, pokud je zaplacena celá úhrada (strava a příspěvek na péči).