Drobečková navigace

Úvod > Domov se zvláštním režimem > Ceník

Ceník ubytování a stravování 

Ubytování

Osoba/ den *

Osoba/ měsíc *

Celkem ubytování a strava/ měsíc*

Apartmán, jednolůžkový pokoj

210 Kč

6.389 Kč

11. 560 Kč

Dvojlůžkový apartmán, samostatné WC

200 Kč

6.084 Kč

11.255 Kč

Pokoj jednolůžkový, společné WC

200 Kč

6.084 Kč

11.255 Kč

Pokoj dvojlůžkový, společné WC

185 Kč

5.628 Kč

10.799 Kč

Pokoj snížené kvality

(u výtahu, rohové,...)

170 Kč

5.172 Kč

10.343 Kč

 Individuální pokoj

150 Kč

4.563 Kč

9.734 Kč

 

 

 

 

Strava

 

 

 

Snídaně

35 Kč

 

 

Oběd

75 Kč

 

 

Večeře

60 Kč

 

 

Celodenní

170 Kč

5.171 Kč

 

*měsíční úhrada je přepočtena průměrným koeficientem 30,42 - počet dnů v měsíci/rok

V případě, že uživatel je příjemcem příspěvku na péči dle § 7 a násl., je povinen uhradit úhradu za péči za každý kalendářní měsíc ve výši přiznaného příspěvku (§73, odst. 4a zákonač. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

 

Vratky 2021

Vratka za stravu – za každou skutečně neodebranou a řádně odhlášenou stravu se vrací 100 % z celkové částky. Povinností uživatele je odebrat 70 % jídel měsíčně. Netýká se dovolených, hospitalizace apod.

Pokud si uživatel neodhlásí stravu nebo neoznámí řádně svoji nepřítomnost, nemůže být vratka poskytnuta.

Příspěvek na péči se vrací za každý celý den nepřítomnosti v Domově.

Za ubytování se nevrací.

Za ubytování se nevrací.

 

Druh jídla

 

Celková cena

 

Vrácená část

 Snídaně (pondělí, středa, pátek - výběrová snídaně)

35 Kč

14 Kč 

 Oběd

75 Kč

30 Kč

 Večeře

60 Kč

25 Kč 

Celodenní strava

170 Kč

170 Kč