Drobečková navigace

Úvod > Denní stacionář

Denní stacionář - činnost bude zahájena 1. 1. 2023

Provoz Denního stacionáře: Pondělí - pátek, od 7:00 do 18:00

 

Cílová skupina Denního stacionáře jsou osoby seniorského věku 65+, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Uživatelé se věnují různým zájmovým a volnočasovým aktivitám (např. ruční práce, trénování paměti, aj.)

Naším přáním je, aby se uživatelé Denního stacionáře začlenili do aktivit, které máme v rámci pobytových služeb (pouze, pokud nebude pandemie COVID-19). Ale není to podmínkou. Uživatelé Denního stacionáře mohou trávit čas pouze v prostorách Denního stacionáře.

Uživatelé této služby budou moci využívat služby našeho Domova, tj. pedikúra, kadeřnice, praní prádla, aj.

Kapacita Denního stacionáře je 5 uživatelů. O tyto uživatele se bude starat jedna pracovnice přímé péče a v případě, že se uživatelé nebudou chtít začlenit do společných aktivit v rámci Domova, tak bude za těmito uživateli docházet také pracovnice volnočasových aktivit.

Volnočasové aktivity v Domově pro seniory Pod Skalkou:

 • Ruční práce
 • Trénování paměti
 • Cvičení na židlích
 • Canisterapie
 • Čtení
 • Zpívání
 • Malování                                                                                                                                                                   
 • Reminiscenční terapie
 • Muzikoterapie
 • Mše svatá

 

Stravování:

Zajišťujeme celodenní stravování viz ceník.

Diety, které vaříme:

3 - normální

4 - žlučníková

9 - diabetická

5 - bezezbytková

9/4 - diabetická/žlučníková

 

Zásady poskytovaných služeb:

Individuální přístup: ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné bytosti, která má své individuální potřeby a zájmy.

Respekt: Uznáváme názory a vlastní rozhodnutí uživatelů.

Zachování soběstačnosti: Snažíme se rozvíjet či alespoň udržovat stávající schopnosti uživatelů.

Flexibilita: Poskytované služby se přizpůsobují potřebám uživatelů.

Důstojnost: Vytváříme podmínky pro důstojné prožití života.

Rozum: Vytváříme příležitost k tomu, aby uživatelé mohli realizovat vlastní vůli.

 

Službu neposkytujeme z těchto důvodů:

(v souladu s §91 odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)

 • Domov neposkytuje službu, o kterou žadatel žádá
 • Domov nemá dostatečnou kapacitu
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny
 • Žadatel z důvodu infekčního onemocnění není schopen pobytu v Domově pro seniory Pod Skalkou