Drobečková navigace

Úvod > Odlehčovací služba > Ceník

Ceník úhrad za poskytování Odlehčovací služby

 

dle zákona 108/2006 Sb., vyhlášky 505/2006 Sb., v Domově pro seniory. Cena za den poskytované služby s ohledem na závislost uživatele na péči jiné fyzické osoby.

 

Úhrada za pobyt = úhrada za sociální služby (denní sazba za ubytování + stravu krát počet dní) + úhrada za nasmlouvanou péči (péče zálohově 135,-Kč/den (pokud se překročí 80 hodin péče za měsíc) nebo 155,- Kč/den (pokud se nepřekročí 80 hodin péče za měsíc), péče krát počet dní).

CENÍK UBYTOVÁNÍ DOMOV PRO SENIORY od 1. 2. 2024

Typ ubytování

Osoba/den

Strava/den

Celkem za ubytování a stravu

Dvoulůžkový pokoj

305 Kč

255 Kč

Dle počtu dnů ubytování

 

CENÍK STRAVOVÁNÍ DOMOV PRO SENIORY od 1. 2. 2024

Strava

Osoba/den*

Snídaně

65 Kč

Oběd

115 Kč

Večeře vč. 2. večeře

75 Kč

Celodenní

255,-- Kč

 

 

Péče

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu             135,- Kč/1 hodina nebo 155 Kč/1 hodina

 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  
 2. Pomoc a podpora při přijímání stravy, dodržování pitného režimu
 3. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 4. Pomoc a podpora při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, přesunu na vozík, lůžko

Pomoc při osobní hygieně                                                                135,- Kč/1 hodina nebo 155 Kč/1 hodina

 1. Pomoc při úkonech o vlastní hygienu (sprcha, koupel)
 2. Pomoc a podpora při základní péči o ústa, vlasy, nehty, holení
 3. Pomoc při používání WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím              135,- Kč/1 hodina nebo 155 Kč/1 hodina

 1. Doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, úřady, instituce, jiné navazující služby a zpět
 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů                          135,- Kč/1 hodina nebo 155 Kč/1 hodina

a při obstarávání osobních záležitostí

 1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 2. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Aktivizační činnosti                                                                                          ZDARMA

 1. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 2. Podpora při zajištění chodu domácnosti
 3. Ergoterapie    

Sociálně terapeutické činnosti                                                                       ZDARMA

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Ostatní

 1. Pomoc a podpora při chůzi po rovině,
 2. Pomoc a podpora při chůzi po schodech nahoru a dolů,
 3. Pomoc a podpora při orientaci v přirozeném prostředí,
 4. Pomoc a podpora při dodržování léčebného režimu.
 5. Pomoc při komunikaci slovní, písemné, neverbální,
 6. Pomoc a podpora při orientaci vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo Domov,
 7. Pomoc a podpora při nakládání s penězi nebo jinými cennostmi,
 8. Pomoc a podpora při obstarávání osobních záležitostí,
 9. Pomoc a podpora při uspořádání času, plánování denního režimu,
 10. Pomoc a podpora při obstarávání potravin a běžných předmětů (nakupování),
 11. Pomoc a podpora při běžném úklidu v pokoji, při péči o lůžko
 12. Pomoc a podpora při obsluze běžných domácích spotřebičů (vaření kávy, čaje apod.)
 13. Pomoc a podpora při manipulaci s kohouty a vypínači,
 14. Pomoc a podpora při manipulaci se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří,

 

Výše úhrady u úkonu, která je stanovena v hodinově sazbě, se stanovuje na základě skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. V případě zkrácení pobytu bude uhrazená částka vrácena dnem ukončení pobytu. Péče je hrazena zálohově 135,-Kč/den nebo 155,- Kč/den viz v úvodu. Záloha za péči v případě přeplatků bude vrácena v hotovosti po předložení vyúčtování nejdéle při ukončení pobytu.