Drobečková navigace

Úvod > Domov pro seniory > Přijetí žádosti

Jak podat  žádost o přijetí do Domova pro seniory ?

Dokumenty si může zájemce vyzvednout:

  • Osobně u sociálních pracovnic 

  • Na recepci v Domově pro seniory pod Skalkou
  • Můžete si je stáhnout na tomto odkaze v https://www.dsmnisekpodbrdy.cz/dokumenty-ds 

  • Žádost může být zájemci na jeho požádání zaslána e-mailem

Vyplněnou Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Pod Skalkou (dále jen Žádost) spolu s Vyjádřením lékaře, která je součástí této Žádosti, je možné zaslat buď poštou nebo doručit osobně na recepci Domova pro seniory Pod Skalkou. Vaše žádost o umístění bude převzata pouze tehdy, pokud bude kompletně vyplněna Žádost včetně požadovaných příloh.

Návštěvu je též možné spojit s prohlídkou zařízení, nutné je se předem telefonicky domluvit se sociální pracovnicí na přesném termínu schůzky.

Sociální pracovnice:

Lucie Korchová, DiS. - tel.: 722 337 879, 318 591 381, e-mail: lucie.korchova@mnisek.cz 

Lucie Trachtová, DiS. - tel. 604 188 513, 318 591 381, e-mail: lucie.trachtova@mnisek.cz

Volejte prosím v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hod.

 

Vnitřní pravidla pro přijetí žádosti

Vaše žádost o umístění bude převzata pouze tehdy, pokud budou odevzdány tyto předepsané

a řádně vyplněné dokumenty:

1. Žádost o poskytnutí o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Pod Skalkou

(eviduje Domov)

2. Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu zájemce o poskytnutí sociální služby (je součástí Žádosti - Příloha č.1)

(eviduje Domov)

Vyjádření lékaře vyplňuje ošetřující lékař, doplněné o případné propouštěcí zprávy z hospitalizace v nemocnici.

Pokud žádost není plně a řádně vyplněna bude vrácena.

3. Sociálního šetření - kdy, kde proběhne:

(vyplňuje Domov po dohodě s žadateli)

4. Závěr PŘIJETÍ nebo ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Přijetí žádosti bude vyřízeno na základě poskytnutí těchto dokumentů 1. Žádost o poskytnutí soc. služby, 2. Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu a 3. Sociálního šetření do 30 dnů.

 

Pokud není nástup realizován do 6 měsíců, je potřeba dodat aktuální vyjádření ošetřujícího lékaře a dojde k novému přehodnocení žádosti (vč. sociálního šetření)

  

Vzhledem ke kapacitě našeho Domova a počtu evidovaných žádostí nelze spoléhat na to, že žadatel bude přijat neprodleně po zařazení do pořadníku čekatelů, proto doporučujeme podat si současně žádost i do jiného domova pro seniory. Poskytovatel má právo v případě nouze pořadník zájemců měnit.